FőoldalLakótelepekVárosrehabilitációKutatások, projektekPublikációkKépekLinkek Kreatív gazdaságDokumentumtárOldaltérképSzemélyes adatokElérhetőség

Projektek

HAZAI PROJEKTEK:

„A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira” (2002-2004)

Az OTKA Posztdoktori Kutatás célja az volt, hogy fővárosi és vidéki nagyvárosi mintaterületen kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel feltárja a városrehabilitációs és bérlakásépítési tevékenység lakás- és népességmobilitásra gyakorolt hatásait, térbeli vonatkozásait, s ezeket a folyamatokat modellezze. A kutatás kiemelt célja volt, hogy a gyakorlati szakemberek és a döntéshozók számára olyan ténylegesen és interdiszciplinálisan alkalmazható eredményeket produkáljon és modellt dolgozzon ki, amelyek megkönnyítik és elősegítik a városfejlesztési és tervezési tevékenységet.

[letöltés]

„Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon” (2005-2009)

Az OTKA (K63637) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj által finanszírozott kutatás keretében Budapesten és az eltérő fejlettségű régiók nagyvárosaiban a városmegújítási stratégiákat és beavatkozásokat, illetve azok életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálom.

[letöltés]

NEMZETKÖZI PROJEKTEK:

 „Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozess der Transformation” (Budapest és Lipcse összehasonlító városfejlődési vizsgálata a rendszerváltozás tükrében) (1998-1999)

A DAAD-MÖB német-magyar kutatás a magyar főváros és a szászországi nagyváros fejlődését tárta fel összehasonlító elemzések segítségével. A projekten belül a nagyvárosi lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetét vizsgáltam.

 „Neighbourhood Housing Models” – Evaluating housing and neighbourhood initiatives to improve the quality of life of deprived urban neighbourhoods and assessing their their transferability across Europe (A hátrányos helyzetű lakónegyedekben az életminőség javítását célzó lakáspiaci és lakónegyedi kezdeményezések értékelése) (2001-2004)

Az Európai Unió 5. Keretprogramja által támogatott nemzetközi kutatás 8 európai ország vizsgálta és elemezte a hátrányos helyzetű lakónegyedekben a lakáshelyzet javítását célzó beavatkozásokat, valamint a lakónegyedek megújulását célzó innovatív városrehabilitációs beavatkozásokat, illetve összegyűjtötte a városfelújítási folyamatok legfontosabb európai  tapasztalatait.

www.nhh.no/geo/NEHOM

„Greenkeys – Urban Green as a key for sustainable cities” (Városi zöldterületek, mint a fenntartható városi fejlődés kulcsa) (2005-2008)

Az Európai Unió Interreg CADSES IIIB programja, valamint a VÁTI által társfinanszírozott kutatási projekt célja a városi zöldterületek fejlesztése és vizsgálata, zöldterületi stratégiák és komplex beavatkozások kidolgozása a fenntartható településfejlődés érdekében. Intézetünk képviseletében a kutatás magyarországi tevékenységét koordinálom, kiemelt feladatom a zöldterületekre vonatkozó monitoring rendszer kidolgozása.

http://www.greenkeys.org 
© 2007 - http://varosrehabilitacio.net - A weboldal az OTKA támogatásával készült. | Utolsó frissítés: 2011.09.05.