FőoldalLakótelepekVárosrehabilitációKreatív gazdaságDokumentumtárOldaltérképSzemélyes adatokÖnéletrajzMunkahelyPublikációs listaKonferenciák, előadások Elérhetőség

Munkahely

Magyar Tudományos Akadémia – Földrajztudományi Kutatóintézet
(MTA FKI)

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetét 1951-ben alapították. Jelenleg 4 tudományos osztály működik az intézetben: a Társadalomföldrajzi, Természetföldrajzi, Kartográfiai és a Geomorfológiai osztály. 25 tudományos kutató dolgozik az intézetben, melynek teljes létszáma 45 fő. A kutatók többsége geográfus végzettségű, vagy rokon tudományokban (pl. közgazdaságtan, szociológia) szerzett diplomát és tudományos fokozattal rendelkezik. Az intézetben folyó tudományos tevékenység rendkívül szerteágazó, a városkutatáshoz kapcsolódó kutatási területek közül kiemelhetők a városi és regionális fejlődést érintő vizsgálatok, különös tekintettel Budapestre és a Budapesti Agglomerációra. Elsősorban az épített és társadalmi környezet változásainak, valamint a rendszerváltozás utáni társadalmi-gazdasági átalakulásnak a vizsgálata áll ezeknek a kutatásoknak a középpontjában. Az MTA FKI az elmúlt években több, sikeres Európai Uniós kutatási projektben vett részt partnerként, amelynek köszönhetően nagy tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi tudományos projektek menedzselésében és magas színvonalú végrehajtásában. A városkutatást érintő projektek közül kiemelhető a nagyvárosi zöldterületek helyzetét vizsgáló  URGE (Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions EVK4-CT-2000-00022) és a hátrányos helyzetű lakónegyedekben folyó városrehabilitációs beavatkozások hatásait feltáró NEHOM (Evaluating Housing and Neighbourhood Initiatives to Improve the Quality of Life in Deprived Urban Neighbourhoods and Assessing the Transferability Across Europe EVK4-CT-2000-00027) programok. Nemzetközi kutatásaink középpontjában jelenleg a kreatív tudás szektor áll (ACRE –Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union – Contract No.: 0282709), ennek keretében a kreatív és tudásintenzív ágazatok helyzetét és lehetőségeit vizsgáljuk Budapesten és agglomerációjában.

Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
(GRI HAS)

As one of the research institutes of the Hungarian Academy of Sciences, the Geographical Research Institute (GRI HAS) was established in 1951. The present number of research fellows is 25; the total number of staff is 45. The majority of the research fellows were graduated in geography and/or in related disciplines (e.g. economics, sociology) and hold a PhD. As a leading institution in the discipline the institute plays an outstanding role in spatial research in Hungary. The scientific spectrum of the institute is very wide, several research projects in the field of urban and regional development have been carried out in recent years. One of the main research topics of the institute has constantly been the issue of sustainable urban development of Budapest. In addition to that projects focusing upon the transformation of the social and built environment, the impact of economic and social transition as well as the migration of population have been elaborated in the last few years.

Since the accession of Hungary to the European Research Area the institute participated in several research projects (co)-financed by the EU. The most important of these in the field of urban development were URGE (Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions EVK4-CT-2000-00022) and NEHOM (Evaluating Housing and Neighbourhood Initiatives to Improve the Quality of Life in Deprived Urban Neighbourhoods and Assessing the Transferability Across Europe EVK4-CT-2000-00027). An earlier research project supported by the EU focused upon “The social and economic consequences of privatisation in Central and Eastern Europe” (1994-1997, EU, CIPA-CT93-0082). Currently our institute participates in the ACRE research project (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union – Contract No.: 0282709) financed by the 6th Framework Programme of the EU. A number of national projects on urban transformation, housing market and social exclusion were supported by the National Research Foundation (OTKA). In these projects researchers of GRI HAS worked in close collaboration with local and regional experts, established wide range of contacts with practitioners, and gained practical expertise.

Link: www.mtafki.hu 

Munkahely

© 2007 - http://varosrehabilitacio.net - A weboldal az OTKA támogatásával készült. | Utolsó frissítés: 2011.09.05.